Αστική Εταιρεία Ιπποκράτης

Αστική Εταιρεία Ιπποκράτης

Αστική Εταιρεία Ιπποκράτης

Σύνθεση Συμβουλίου:

kos-logo-nomika-prosopa
  • ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΟ Δ/Σ: ΤΕΛΛΗ – ΤΣΙΜΙΣΙΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0