Ψήφιση Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2023 του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κω, των Ν.Π.Δ.Δ. και Επιχειρήσεων <ενταγμένων στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης>, (σύνολο Ο.Π.Δ. Δήμου, Ν.Π.Δ.Δ. & Επιχειρήσεων).

Γενικής Κατηγορίας
Ημ. Δημοσίευσης: Παρασκευή, 13/01/23

Ψήφιση Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2023 του
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Κω, των Ν.Π.Δ.Δ. και
Επιχειρήσεων <ενταγμένων στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης>, (σύνολο
Ο.Π.Δ. Δήμου, Ν.Π.Δ.Δ. & Επιχειρήσεων).

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0