ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ για την θέση Γενικού Διευθυντή της ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.

Γενικής Κατηγορίας
Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 27/12/22

Το Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους για την πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας, με την διαδικασία της δημόσιας ανακοίνωσης και της επιλογής από το Δ.Σ., να αποστείλουν σχετική αίτηση στην οποία να επισυνάπτεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των λοιπών δικαιολογητικών που ζητούνται και αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα πρόσκληση, μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 24:00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ceo@koan-ae.gr.

 

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0