Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου

Γενικής Κατηγορίας
Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 08/05/13
Είδος Εγγράφου: Ευρείας Χρήσης

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η A N O I K T O Y Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ο Δήμαρχος Κω,
Διακηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου της τιμής για την «Προμήθεια Γραφικής ύλης & Λοιπών Υλικών Γραφείου» σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ , προϋπολογισμού 96.744,05€ συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 16%

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής ποσού 4.837,20€ (5% επί του προϋπολογισθέντος ποσού της μελέτης με το ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 31η Μαΐου του 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού , στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κω στην Αντιμάχεια στον 1ο όροφο (κτίριο του πρώην Δήμου Ηρακλειδών).

Για πληροφορίες καθώς και την παραλαβή των δικαιολογητικών συμμετοχής και των όρων διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κω στην Αντιμάχεια στον 1ο όροφο του πρώην Δήμου Ηρακλειδών τηλ. 2242360123, 2242360115, 2242360162.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ KΩ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0