Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων του Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.ΚΠ.Α.Π.Υ. & Α.Σ ΕΤΟΥΣ 2013

Γενικής Κατηγορίας
Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 08/05/13
Είδος Εγγράφου: Ευρείας Χρήσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Κω
διακηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.ΚΠ.Α.Π.Υ. & Α.Σ ΕΤΟΥΣ 2013» ( πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης και ελαιολιπαντικών )
Κριτήριο κατακύρωσης για την αμόλυβδη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά κατηγορία καυσίμου και στο σύνολο της αντίστοιχης ζητούμενης ποσότητας, επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης στο Νομό Δωδεκανήσου, όπως αυτή προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για τα ελαιολιπαντικά, κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής, 5% λήξεως τεσσάρων μηνών ,επί της προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης ανά κατηγορία καυσίμου με ΦΠΑ όπως αναλυτικά αναφέρετε στο συνημμένο.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 17η Ιουνίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα. 11: 00 μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Κω στην Αντιμάχεια (κεντρικό κτίριο πρώην δήμου Ηρακλειδών), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .
Η ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων έγινε την 29/04/2013.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου στην Αντιμάχεια και στα τηλ. 2242360123 -2242360115-2242360162.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0