Δέλτιο Τύπου 31/03/2023 : Παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 2023 ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΑ (ΟΜΟΡΑ)

Γενικής Κατηγορίας
Ημ. Δημοσίευσης: Παρασκευή, 31/03/23
Είδος Εγγράφου: Ευρείας Χρήσης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Ο Δήμος Κω ανακοινώνει ότι όσες επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές, κάμπινγκ, αναψυχής) ή ναυταθλητικά σωματεία εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας για τρία (3) έτη 2023 – 2025 και δεν έχουν υφιστάμενο συμβόλαιο μίσθωσης σε ισχύ, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Κω μέχρι την Παρασκευή 28/04/2023.

Η παραχώρηση θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, και της ΚΥΑ 38609 ΕΞ 2023/10.03.2023 (ΦΕΚ 1432/10.03.2023 τεύχος Β’).

Η απευθείας παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας έμπροσθεν των όμορων επιχειρήσεων, εφόσον  έχουν το δικαίωμα της χρήσης, θα γίνει κατά προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου άνευ δημοπρασίας, με διάρκεια παραχώρησης τρία (3) έτη (μέχρι 31/12/2025). Ο χώρος που δύναται να παραχωρηθεί οριοθετείται από τις δύο νοητές γραμμές που άγονται από τα όρια της επιχείρησης και βαίνουν κάθετα στην ακτογραμμή.

Οι αιτήσεις των επιχειρήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στην Δημοτική Κοινότητα στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση:

  1. 1. Ασφενδιού (Ζηπάρι τηλ: 2242360012-13)
  2. 2. Πυλίου (τηλ.: 2242041204-41333)
  3. 3. Καρδάμαινας (τηλ.: 2242091208)
  4. 4. Κέφαλος (τηλ.:2242071208)
  5. 5. Αντιμάχεια (τηλ: 2242360161)

και για την Δημοτική Κοινότητα Κω στο Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών, στην Ακτή Κουντουριώτη 23 (έμπροσθεν Λιμεναρχείου Κω) τηλ.: 2242025462.

Σε περίπτωση που υπάρξουν κενοί χώροι, διότι δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον και δεν υπέβαλλε αίτηση κάποια όμορη επιχείρηση ή υπέβαλλε υπεύθυνη δήλωση περί παραίτησης του δικαιώματος χρήσης, θα διενεργηθεί δημοπρασία με βάση τις σχετικές διατάξεις για την μίσθωση τους.

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0