«Υπηρεσίες απομείωσης οργανικής ύλης λιμένα Μαστιχαρίου 2024»

Διακηρύξεις
Ημ. Δημοσίευσης: Παρασκευή, 03/11/23

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ ΚΗΜΔΗΣ: 50315

 

Διακήρυξη 2/2023 ΑΔΑΜ: 23PROC013693468

Πατήστε εδώ για αναζήτηση με τον ΑΔΑΜ

 

ΑΔΑ Περίληψη Διακήρυξης: 9Λ5ΝΟΡΓΜ-Κ0Β

Περίληψη Διακήρυξης: Πατήστε εδώ για Διαύγεια

 

 

Δημοτικο Λιμενικό Ταμείο Κω

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Ρήγα Φεραίου 11, 85300 Κως

Πεταλάς Σπυρίδων ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού

( 22420.29130

Email: dltkoty@otenet.gr, s.petalas@dltko.gov.gr

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0