ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣ ΚΩ

Διακηρύξεις
Ημ. Δημοσίευσης: Πέμπτη, 12/12/13
Είδος Εγγράφου: Περίληψη Διακήρυξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο
Δήμαρχος Κω

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ  ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
ανά ομάδα υλικών
για την προμήθεια «Χαλύβδινου
οπλισμού και σιδηρουργικών υλικών για το Δήμο Κω και συγκεκριμένα την ΟΜΑΔΑ :1
ΣΙΔΗΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ »  
σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. αποφ.11389/93).

 

Για τη συμμετοχή
στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά,
εγγύηση συμμετοχής, ποσοστό 5% επί της προϋπ/σθείσας δαπάνης με ΦΠΑ , όπως
αναλυτικά αναφέρετε παρακάτω :

 

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0