Περίληψη Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια Αναλώσιμα Εκτυπωτικών Μηχανημάτων

Διακηρύξεις
Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 22/04/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο
Δήμαρχος Κω,

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή ανά είδος υλικού για την προμήθεια:  «Αναλώσιμα
εκτυπωτικών μηχανημάτων»

για τις ανάγκες του
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ 
αποφ.11389/93).

 

  Η προϋπολογισθείσα
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 49.766,32
€, συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.

      Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  2η  Μαΐου  του  
2014 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09:00πμ
 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής , στην Αντιμάχεια στον 1ο όροφο
(κτίριο πρώην Δήμου Ηρακλειδών) 

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο
διαγωνισμό είναι ίση με ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης
με το ΦΠΑ  ήτοι  2.488,32€
. Σε περίπτωση που συμμετέχων επιθυμεί
να συμμετέχει για συγκεκριμένη ομάδα υλικού , η εγγυητική επιστολή του θα πρέπει
να καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας αξίας με ΦΠΑ των επιμέρους υλικών, και
να συνοδεύετε με δήλωση του, για ποια υλικά καταθέτει την προσφορά .

      

  Για πληροφορίες καθώς και την παραλαβή των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των όρων διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στο γραφείο Προμηθειών Δήμου Κω τηλ: 
2242360162,123, 115,121 στην Αντιμάχεια  

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0