ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διακηρύξεις
Ημ. Δημοσίευσης: Πέμπτη, 24/04/14

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ   Δ Ι Α Γ
Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

 

 

Ο
Δήμαρχος Κω,

 

Διακηρύσσει  Πρόχειρο  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη ανά είδος υλικού για την προμήθεια «ειδών ατομικής
προστασίας», προϋπολογισμού
δαπάνης 69.393,06 € συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α 16%.

 

Μαζί με την προσφορά
πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής ποσού (5% επί του προϋπολογισθέντος ποσού της μελέτης με το ΦΠΑ)δηλαδή 3.469,65 .

<p class=MsoNormal

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0