«Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την παραχώρηση χώρου στο χώρο του επιβατικού λιμένα Κω και στο προβλήτα ΔΕΗ»

Διακηρύξεις
Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 30/05/22

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό  διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την παραχώρηση χώρου στον επιβατικό λιμένα Κω και στο προβλήτα ΔΕΗ, με ελάχιστο όριο μηνιαίου ανταλλάγματος 2.500,00€ (δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ, που βρίσκονται στην οδό Ρήγα Φεραίου 11 – 85300 Κως – Α’ όροφος, την 20η Ιουνίου 2022 ημέρα Δευτέρα.  Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών του διαγωνισμού την 11:00πμ και ώρα λήξης κατάθεσης την 12:00μμ .

 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της διακήρυξης. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των 2.500,00 ευρώ.

Για την εκτέλεση του διαγωνισμού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ΠΔ715/79 όπως ισχύουν καθώς και οι με αριθ. 113/1990 & 309/2014 Γνωμοδοτήσεις του Γ’ και του Β’ Τμήματος αντίστοιχα, του Ν.Σ.Κ..

Τα  έγγραφα  του  διαγωνισμού  όπως  και  κάθε  πληροφορία  για  αυτόν,  μπορούν  να ζητηθούν από την Τετάρτη 01/06/2022 έως και την Παρασκευή 17/06/2022, από τις 9:00 π.μ. έως και τις 15:00 μ.μ., στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ, Ρήγα Φεραίου 11 – 85300 Κως – Α’ όροφος, κα. Καλοξύλου Αγγελική.

Τηλ: 22420-29130.

Fax: 22420-29120, 22420-30128.

email: dltko1@otenet.gr.

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ

 

Νικηταράς Θεοδόσιος

Δήμαρχος Κω

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0