Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου

Διακηρύξεις
Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 05/06/13

 Π
Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   ΑΝΟΙΧΤΟΥ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ο Δήμαρχος Κω,

       Διακηρύσσει  Ανοιχτό  μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί
του συνόλου της τιμής για την   «Προμήθεια
Φρέσκου Γάλακτος  για το εργατοτεχνικό
προσωπικό του Δήμου Κω»
  σύμφωνα με
τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ , προϋπολογισμού 91.907,20€
  συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 9% .

     Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί
και εγγύηση συμμετοχής ποσού 4.595,36€
(5% επί του προϋπολογισθέντος ποσού της
μελέτης με το ΦΠΑ).

       Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  28η Ιουνίου
του  2013, ημέρα Παρασκευή    και
ώρα 11:00πμ
 ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού , στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κω στην Αντιμάχεια
στον 1ο όροφο (κτίριο του πρώην Δήμου Ηρακλειδών).

   Για
πληροφορίες καθώς και την παραλαβή των δικαιολογητικών συμμετοχής και των όρων
διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες  στο Γραφείο Προμηθειών του
Δήμου Κω ,στην Αντιμάχεια στον 1ο όροφο του πρώην Δήμου Ηρακλειδών και
στα τηλέφωνα  2242360123, 2242360115,
2242360162.  

                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ

α/α

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0