ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΚΥΚΛΟΥ 50CC

Διακηρύξεις
Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 11/09/13
Είδος Εγγράφου: Περίληψη Διακήρυξης

Π
Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ   Δ Ι Α Γ
Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

 

Ο Δήμαρχος Κω,

   
  Διακηρύσσει   Πρόχειρο Μειοδοτικό   διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης  την χαμηλότερη τιμή
επί του συνόλου της τιμής  για την «Προμήθεια Αυτομάτου Δικύκλου Οχήματος 50cc για
την Υπηρεσία Καθαριότητας»
σύμφωνα
με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ , προϋπολογισμού 1.800,00€  συμπεριλαμβανόμενου
του Φ.Π.Α. 23% 

 

   Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και
εγγύηση συμμετοχής

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0