Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού για το Ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης κουνουποειδών και χειρονόμων υδροβιοτοπων Αλυκής , Λάμπης , Ψαλιδίου για το έτος 2014

Διαγωνισμοί
Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 22/04/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο
Δήμαρχος Κω,

     Διακηρύσσει, Πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά επί του συνόλου των
εργασιών για το «Ολοκληρωμένο  σύστημα αντιμετώπισης κουνουποειδών και
χειρονόμων υδροβιότοπων Αλυκής, Λάμπης Ψαλιδίου 
για το 2014»

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α
ανέρχεται στο ποσό των 59.160,00 €.

    

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί
και εγγύηση συμμετοχής  που ανέρχεται στο
πόσο των 1.183,20  ευρώ  (2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης με
Φ.Π.Α.).

 

Ο
Διαγωνισμός θα γίνει την  5η Μαΐου του 2014 ημέρα Δευτέρα   και ώρα
09:00  π.μ.
(ώρα λήξη υποβολής
προσφορών 09:15) στο
αρμόδιο γραφείο του Δήμου Κω (Ακτή Κουντουριώτη 7 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου)
ενώπιον της Αρμόδιας  Επιτροπής Δήμου Κω.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες,  στο γραφείο προμηθειών του
Δήμου στην Αντιμάχεια και στα τηλ. 2242360123 -2242360115-2242360162. Πληροφορίες για
τεχνικά στοιχεία του διαγωνισμού παρέχονται από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του
Δήμου στο τηλ.2242020340.

 

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0