Περίληψη πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών περιφερειακών και ανταλλακτικών Ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες τους Δήμου

Διαγωνισμοί
Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 22/04/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Κω,

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ πρόχειρο διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά
είδος υλικού για την προμήθεια:  «Ηλεκτρονικών Υπολογιστών , Περιφερειακών
και Ανταλλακτικών Ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου»
,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ 
αποφ.11389/93).

 

  Η προϋπολογισθείσα
δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των  36.150,01 €, συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.
16%

      Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  5η  Μαΐου  του  
2014 ημέρα Δευτέρα   και ώρα 10:00πμ
 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής , στην Αντιμάχεια στον 1ο όροφο
(κτίριο πρώην Δήμου Ηρακλειδών) 

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο
διαγωνισμό είναι ίση με ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης
με το ΦΠΑ  ήτοι  1.807,50€
. Σε περίπτωση που συμμετέχων επιθυμεί
να συμμετέχει για συγκεκριμένη ομάδα υλικού , η εγγυητική επιστολή του θα
πρέπει να καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας αξίας με ΦΠΑ των επιμέρους
υλικών, και να συνοδεύετε με δήλωση του, για ποια υλικά καταθέτει την προσφορά
.

      

  Για πληροφορίες καθώς και την παραλαβή των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των όρων διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στο γραφείο Προμηθειών Δήμου Κω τηλ: 
2242360162,123, 115,121 στην Αντιμάχεια 

 

 

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0