Περίληψη επανάληψης πρόχειρου διαγωνισμού για Παροχή Υπηρεσιών για τη συμμετοχή του δήμου σε τουριστικές εκθέσεις

Διαγωνισμοί
Ημ. Δημοσίευσης: Παρασκευή, 16/01/15

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Κω,

Διακηρύσσει Επανάληψη  Πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
για κάθε έκθεση  για την «Παροχή υπηρεσιών για την συμμετοχή του δήμου σε τουριστικές εκθέσεις και
συγκεκριμένα για την έκθεση
GREKLAND PANORAMA
στην Στοκχόλμη – Σουηδία από 13/02
έως 15/02/2015
» .                                                                                                         
             
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α ανέρχεται στο ποσό των 39.800,00 €.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο
διαγωνισμό ίση με το 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α, σε περίπτωση
που συμμετέχων επιθυμεί να συμμετέχει μόνο για συγκεκριμένη τουριστική έκθεση,
η εγγυητική επιστολή του θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας
αξίας χωρίς το ΦΠΑ της επιμέρους τουριστικής έκθεσης.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει
την  22η
 Ιανουαρίου του 2014 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 
π.μ.
(ώρα λήξη υποβολής προσφορών 10:00) στο αρμόδιο γραφείο του
Δήμου Κω, Ακτή Κουντουριώτη 7  ενώπιον
της Αρμόδιας  Επιτροπής Δήμου Κω.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες,  στο γραφείο προμ

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0