Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τοποθέτηση 2 Υδραυλικών Γερανών σε 2 απορριμματοφόρα του Δήμου ΚΩ

Διαγωνισμοί
Ημ. Δημοσίευσης: Πέμπτη, 12/12/13

Π
Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ   Δ Ι Α Γ
Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

 

Ο Δήμαρχος Κω,

   
  Διακηρύσσει   Πρόχειρο   διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης  την συμφερότερη προσφορά, στο σύνολο των
υλικών για την                                 «Προμήθεια & Τοποθέτηση δύο (2)
Υδραυλικών Γερανών σε δύο (2)  Απορριμματοφόρα
τύπου πρέσας ιδιοκτησίας του Δήμου»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
(Υπ.Αποφ.11389/93), προϋπολογισμού 69.600,00€  συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 16%  .

 

   Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και
εγγύηση συμμετοχής ποσού 3.480,00€ (5% επί του προϋπολογισθέντος ποσού της
μελέτης με το ΦΠΑ).

 

    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  18η Δεκεμβρίου
του  2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00πμ
 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
, στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κω στην Αντιμάχεια στον 1ο όροφο
(κτίριο του πρώην Δήμου Ηρακλειδών).

 

   Για πληροφορίες καθώς και την παραλαβή
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των όρων διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κω στην
Αντιμάχεια στον 1ο όροφο του πρώην Δήμου Ηρακλειδών τηλ. 2242360123,
2242360115, 2242360162.  

 

                                     

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0