Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια δύο προκατασκευασμένων οικίσκων

Διαγωνισμοί
Ημ. Δημοσίευσης: Πέμπτη, 06/06/13

Π
Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η      Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ο Δήμαρχος Κω,

   
Διακηρύσσει  Πρόχειρο Διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο

 κατακύρωσης  την χαμηλότερη τιμή  ανά είδος για την «Προμήθεια
μεταλλικού οικίσκου για πυρόσβεση στον ΧΥΤΑ & Προμήθεια και εγκατάσταση
προκατασκευασμένου οικίσκου για χρήση αποδυτηρίων στην Δημοτική κοινότητα
Αντιμάχειας
» σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ’αποφ.11389/93), προϋπολογισμού
24.940,00€,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.16%   

     Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί
και εγγύηση συμμετοχής ποσού 1.247,00
(5% επί του προϋπολογισθέντος ποσού της
μελέτης με το ΦΠΑ).

     Ο
διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  18η Ιουνίου του  2013, ημέρα Τρίτη     και ώρα 09:00πμ  ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
, στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κω στην Αντιμάχεια στον 1ο όροφο
(κτίριο του πρώην Δήμου Ηρακλειδών).

    Για πληροφορίες καθώς και την παραλαβή
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των όρων διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κω στην
Αντιμάχεια στον 1ο όροφο του πρώην Δήμου Ηρακλειδών τηλ. 2242360123,
2242360115, 2242360162.  

 

<p class=MsoNormal align=center style=""

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0