Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Καθαριότητας

Διαγωνισμοί
Ημ. Δημοσίευσης: Πέμπτη, 24/04/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο
Δήμαρχος Κω,

     Διακηρύσσει,
πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου των υλικών, για την προμήθεια  «Αναλωσίμων
Υλικών Καθαριότητας»
για τις ανάγκες του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ  αποφ.11389/93).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α
ανέρχεται στο ποσό των 9.908,14 €.

    

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί
και εγγύηση συμμετοχής  που ανέρχεται στο
πόσο των 495,41  ευρώ  (5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης με
Φ.Π.Α.).

 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την  12η Μαΐου
του 2014 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00π.μ.

(λήξη υποβολής προσφορών) στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Κω στην Αντιμάχεια
(κεντρικό κτίριο πρώην δήμου Ηρακλειδών), 
ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  στο
γραφείο προμηθειών του Δήμου στην Αντιμάχεια και στα τηλ. 2242360123
-2242360115-2242360162.

 

<p class=MsoNormal style=""

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0