Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια Αμαξιδίων Καθαριότητας για οδοκαθαριστές

Διαγωνισμοί
Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 02/03/15

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κω,

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόχειρου διαγωνισμού με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  στο σύνολο των ειδών για την προμήθεια  με τίτλο   «Αμαξίδια
Καθαριότητας για Οδοκαθαριστές »
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
(Υπ  αποφ.11389/93).                                                                                                                                                   
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 6.960,00€,
συμπ/μένου  του Φ.Π.Α. 16%.                                                                                                                                                                          
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η
Φεβρουαρίου   του  
2015 ημέρα  Τετάρτη     και ώρα 10:00πμ
 (λήξη υποβολής προσφορών) στο Γραφείο
Προμηθειών του Δήμου Κω στην Ακτή Κουντουριώτη 7, ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής . 

Η
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό θα είναι ίση με το 2% επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α, 
με ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης τρείς ( 3 ) μήνες.

<p class=MsoNormal style="text-align:justify;text-indent:1.0cm;line-height:150%"

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0