Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού – Ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αναδιαρρύθμιση αίθουσας δημοτικού συμβουλίου

Διαγωνισμοί
Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 14/10/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο
Δήμαρχος Κω,

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό διαγωνισμό
με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για
το  σύνολο της προμήθειας  με τίτλο: Ηλεκτρονικός
εξοπλισμός για τις αίθουσες συνεδριάσεων Δημοτικού και Κοινοτικών Συμβουλίων
Δήμου Κω(αρ.4/2014)
», σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ  αποφ.11389/93).                                                       
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 51.879,26€,
συμπερ/μένου  του Φ.Π.Α. 16%.                                                                                                                                                                         
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 6η  Νοεμβρίου  του  
2014 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00πμ
 (λήξη υποβολής προσφορών) στο
Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κω στην Ακτή Κουντουριώτη 7, ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής .

Η Εγγυητική επιστολή συμμετοχής
στο διαγωνισμό θα είναι ίση με το 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α,  με ημερομηνία λήξης της ισχύος
της εγγύησης τρείς ( 3 ) μήνες.

Για πληροφορίες καθώς και την
παραλαβή των δικαιολογητικών συμμετοχής και των όρων διακήρυξης οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κω και στα τηλ:  2242360485 – 486 – 487 – 427.

 

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0