Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για τις Δ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ & ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ

Διαγωνισμοί
Ημ. Δημοσίευσης: Πέμπτη, 13/06/13

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθειας έτοιμου
σκυροδέματος για τις δημοτικές ενότητες Ηρακλειδών & Δικαίου του Δήμου Κω

Ο
Δήμαρχος Κω

 ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ  ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
στο σύνολο των υλικών
για την «Προμήθεια
έτοιμου ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ  για τις ανάγκες των
δημοτικών ενοτήτων Ηρακλειδών & Δικαίου» ,
  σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ  αποφ.11389/93).

 Για τη συμμετοχή
στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά,
εγγύηση συμμετοχής, ποσού 4.990,51€ ποσοστό 5% επί της προϋπ/σθείσας συνολικής
δαπάνης με ΦΠΑ , όπως αναλυτικά αναφέρετε παρακάτω :

 

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0