Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια Ειδών Καθαριότητας και Υγιεινής

Διαγωνισμοί
Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 05/06/13

Π
Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ο Δήμαρχος Κω,

   
   Διακηρύσσει   Πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης  τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα προϊόντων 
στο σύνολο της  για την «Προμήθεια
Ειδών Καθαριότητας και Υγιεινής»
σύμφωνα
με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ , προϋπολογισμού 26.310,62€ 
συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 16% .

 

    Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί
και εγγύηση συμμετοχής ποσού 1.315,53
(5% επί του προϋπολογισθέντος ποσού της
μελέτης με το ΦΠΑ).

 

      Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  14η Ιουνίου
του  2013, ημέρα Παρασκευή    και
ώρα 11:00πμ
 ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμού , στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κω στην Αντιμάχεια
στον 1ο όροφο (κτίριο του πρώην Δήμου Ηρακλειδών).

 

  Για
πληροφορίες καθώς και την παραλαβή των δικαιολογητικών συμμετοχής και των όρων
διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες  στο Γραφείο Προμηθειών του
Δήμου Κω ,στην Αντιμάχεια στον 1ο όροφο του πρώην Δήμου Ηρακλειδών και
στα τηλέφωνα  2242360123, 2242360115,
2242360162.  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0