Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια Αυτόματου δικύκλου

Διαγωνισμοί
Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 05/06/13

ΠΕ
Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ   Δ Ι Α Γ
Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

                                               Ο Δήμαρχος Κω,

   
  Διακηρύσσει   Πρόχειρο Μειοδοτικό   διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης  την χαμηλότερη τιμή
επί του συνόλου της τιμής  για την «Προμήθεια Αυτομάτου Δικύκλου Οχήματος 50cc για
την Υπηρεσία Καθαριότητας»
σύμφωνα
με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ , προϋπολογισμού 1.549,80€  συμπεριλαμβανόμενου
του Φ.Π.Α. 16% 

    Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και
εγγύηση συμμετοχής ποσού 77,49€ (5% επί του προϋπολογισθέντος ποσού της
μελέτης με το ΦΠΑ).

     Ο
διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  13η Ιουνίου του  2013, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 11:00πμ  ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
, στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κω στην Αντιμάχεια στον 1ο όροφο (κτίριο
του πρώην Δήμου Ηρακλειδών).

    Για πληροφορίες καθώς και την
παραλαβή των δικαιολογητικών συμμετοχής και των όρων διακήρυξης οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κω στην
Αντιμάχεια στον 1ο όροφο του πρώην Δήμου Ηρακλειδών τηλ. 2242360123,
2242360115, 2242360162.  

                                       &nb

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0