Περίληψη διακήρυξης για παροχή υπηρεσιών Συντήρηση Υποστήριξη εφαρμογών άδειες χρήσεις και επέκταση εγγυήσεων του Δήμου ΚΩ 2014

Διαγωνισμοί
Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 12/05/14

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο
Δήμαρχος Κω,

     Διακηρύσσει, Πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα για την παροχή
υπηρεσίας «Συντήρηση , Υποστήριξη ,
άδειες χρήσης και επέκταση εγγυήσεων του Δήμου ΚΩ 2014»
 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α
ανέρχεται στο ποσό των 37.146,00€ (συμπεριλαμβανόμενου όλων των φόρων και των
κρατήσεων).

    

   Μαζί
με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής  που ανέρχεται στο πόσο των 742,92 ευρώ  (2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης με
Φ.Π.Α.)με ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης τρις μήνες .                                                                                                                   

   Σε
περίπτωση που ο συμμετέχων επιθυμεί να συμμετέχει για συγκεκριμένη ομάδα η
εγγυητική επιστολή του θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας αξίας
με ΦΠΑ της επιμέρους ομάδας και να συνοδεύετε με δήλωση του για ποια υλικά
καταθέτει προσφορά  

 

Ο
Διαγωνισμός θα γίνει την  28η Μαΐου του 2014 ημέρα Τετάρτη   και ώρα
11:00π.μ.
(ώρα λήξη υποβολής προσφορών 11:15) στο αρμόδιο γραφείο
του Δήμου Κω (Ακτή Κουντουριώτη 7 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) ενώπιον της
Αρμόδιας  Επιτροπής Δήμου Κω.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0