Περίληψη διακήρυξης διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Καυσίμων και ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες της Κ.Ε.ΚΠ.Α.Π.Υ.&Α.Σ. έτους 2014

Διαγωνισμοί
Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 23/04/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο
Δήμαρχος Κω διακηρύσσει δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές για την προμήθεια «ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ.  Κ.Ε.ΚΠ.Α.Π.Υ. & Α.Σ ΕΤΟΥΣ 2014
»  (
πετρελαίου κίνησης, και ελαιολιπαντικών )
 

Κριτήριο  κατακύρωσης για την αμόλυβδη βενζίνη, το
πετρέλαιο κίνησης θα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  ανά
κατηγορία  καυσίμου και στο σύνολο
της  αντίστοιχης ζητούμενης ποσότητας,
επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης στο Νομό Δωδεκανήσου, όπως αυτή
προσδιορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα
όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Για τα ελαιολιπαντικά, κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η
χαμηλότερη τιμή ανά είδος .

 

   Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται
μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, εγγύηση συμμετοχής, 5% λήξεως
τεσσάρων μηνών ,επί της προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης ανά κατηγορία
καυσίμου με ΦΠΑ  όπως αναλυτικά αναφέρετε
παρακάτω :

 

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0