Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς και πλακιδίων ασφαλείας στα πλαίσια του προγράμματος Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση στην πόλη της ΚΩ

Διαγωνισμοί
Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 28/01/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο
Δήμαρχος Κω,

     Διακηρύσσει,
Ανοιχτό διαγωνισμό  με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος υλικού,  συμπεριλαμβανόμενου την τοποθέτηση τους,  «Οργάνων
παιδικής χαράς και πλακιδίων ασφαλείας   στα πλαίσια του προγράμματος : «Ολοκληρωμένη
Αστική Ανάπλαση στην Πόλη της Κω- Βελτιωτικές παρεμβάσεις σε υπαίθριο χώρο
παιδικής χαρά (κέντρο νεότητας Πασσανικολάκη),
(αρ.μελ.39/2012), σύμφωνα με
τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ.11389/93)  

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α
ανέρχεται στο ποσό των 83.264,92 €.

     Η
εν λόγω προμήθεια είναι ενταγμένη στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
09 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
2007-2013, και Κωδ. Πρόσκλησης 45.

 

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί
και εγγύηση συμμετοχής  που ανέρχεται στο
πόσο των 4.163,25  ευρώ  (5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης με
Φ.Π.Α.).

 

α/α

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0