Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια και τοποθέτηση Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων

Διαγωνισμοί
Ημ. Δημοσίευσης: Πέμπτη, 12/12/13

Π
Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

 

Ο Δήμαρχος Κω,

   
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ  ανοικτό διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης  την χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο των υλικών
για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Υπόγειων
Κάδων Απορριμμάτων»
, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ  αποφ.11389/93),  προϋπολογισμού  111.355,00€  συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 16%  .

 

   Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και
εγγύηση συμμετοχής ποσού 5.567,75€ (5% επί του προϋπολογισθέντος ποσού της
μελέτης με το ΦΠΑ).

 

    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  23η Δεκεμβρίου
του  2013, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00πμ
 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
, στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κω στην Αντιμάχεια στον 1ο όροφο
(κτίριο του πρώην Δήμου Ηρακλειδών).

 

   Για πληροφορίες καθώς και την παραλαβή
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των όρων διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κω στην
Αντιμάχεια στον 1ο όροφο του πρώην Δήμου Ηρακλειδών τηλ. 2242360123,
2242360115, 2242360162.  

 

                                                                                  &nb

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0