ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δελτία Τύπου
Ημ. Δημοσίευσης: Πέμπτη, 06/06/24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω δια περιφοράς στις 6 Ιουνίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο), με τα παρακάτω θέμα στην ημερήσια διάταξη:

 

  • Έκδοση ψηφίσματος του δημοτικού συμβουλίου Κω, με αφορμή τον θάνατο του συμπατριώτη μας και επί πολλά έτη δημοτικού συμβούλου, πρώην Προέδρου των Διοικητικών Συμβουλίων της Δ.Ε.Υ.Α. Κω και της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω (ΜΑΕΕΤΛΚ), Γεώργιου Πασσανικολάκη.

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

 

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0