ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ , ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΣΟΧ 1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ

Δελτία Τύπου
Ημ. Δημοσίευσης: Πέμπτη, 17/02/22

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ , ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΣΟΧ 1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ  ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0