Δελτίο Τύπου 28/11/2023 : Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ στις 30 Νοεμβρίου

Δελτία Τύπου
Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 28/11/23

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Σε τακτική ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Δήμου Κω, την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023  στις 15:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της επιχείρησης, επί της οδού Κανάρη 53  Κως, με τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο), σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν οικ: 34101/20-4-2023 (ΑΔΑ: 6ΖΓΛ46ΜΤΛ6-Ξ3Φ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών – 3η Κατανομή θέσεων.
 2. Αποδοχή οικειοθελούς αποχώρησης υπαλλήλου με σύμβαση ΙΔΟΧ.
 3. Αναγνώριση προϋπηρεσίας προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ.
 4. Έγκριση διαπιστωτικών πράξεων προσωπικού ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ.
 5. Λήψη απόφασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ – Έγκριση της υπ’ αριθμόν 25/2023 Ενιαίας Μελέτης του Δήμου Κω και των Νομικών του Προσώπων.
 6. Λήψη απόφασης για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ.
 7. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και έκδοση τακτοποιητικών χρηματικών ενταλμάτων.
 8. Έγκριση χειμερινού προγράμματος δρομολογίων.
 9. Έγκριση συμμετοχής του Διευθυντή του Σβουρένειου ΚΔΑΠΑμεΑ σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 1 έως 3 Δεκεμβρίου 2023.
 10. Αποδοχή δωρεάς.
 11. Ψήφιση Πιστώσεων.
 12. Ενημέρωση του Δ.Σ της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ αναφορικά με την Έκθεση αξιολόγησης του ΚΔΑΠΑμεΑ.

 

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0