ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ 05/12/2023

Αποφάσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 05/12/23
Συλλογικό Όργανο: Οικονομική Επιτροπή
Απόφαση

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  33ης  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

 

Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη[1] Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του αρθρ. 77 παρ. 6 του  Ν. 4555/2018, με το  παρακάτω θέμα:

 

«Κατακύρωση της απευθείας μίσθωσης ακινήτου της εταιρείας TUI HELLAS Ταξιδιωτική Τουριστική & Αεροπορική Μονοπρόσωπη Α.Ε. για τη στέγαση του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κω (ΕΕΕΕΚ)».

 

 

 

 

O Πρόεδρος της

 

                                                                    Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω

                                                                               

                                                              Αντιδήμαρχος Δήμου Κω

                                                          Αλέξανδρος Χρυσόπουλος

 

[1] Η κατεπείγουσα σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής συνίσταται στο γεγονός ότι  το θέμα είναι ιδιαίτερο    

  και πρέπει να ληφθεί άμεσα η απόφαση.

 

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0