Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης υδραυλικού, ηλεκτρολογικού και ψυκτικού εξοπλισμού του Δημοτικού Σφαγείου», σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 21641/09-08-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης

Αποφάσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 29/08/18

Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης υδραυλικού, ηλεκτρολογικού και ψυκτικού εξοπλισμού του Δημοτικού Σφαγείου», σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 21641/09-08-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0