Έγκριση του υπ’ αριθ. 21609/09.08.2018

Αποφάσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 29/08/18

Έγκριση του υπ’ αριθ. 21609/09.08.2018 Πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή Διοικητικών, Συμβουλευτικών, Μελετητικών Υπηρεσιών & Δράσεων Δημοσιότητας για την πράξη Step2Smart

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0