Τι ψάχνεις;
Θέμα
Συζήτηση
Συλλογή Υπογραφών
Ψηφοφορία
Ερώτημα προς το Δήμο
Ανακοίνωση
Απόφαση
Όλα
Σε ποιά κατηγορία;
Περιβάλλον
Καθαριότητα
Φωτισμός
Τεχνικά
Πιστοποιητικά
Αστυνόμευση και Άδειες
Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη
Τουρισμός
Απόδημοι
ΑΜΕΑ
Άδειες Κ.Π.Υ.Υ.Ε
Όλες
Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση
Βεβαιώσεις
Δημόσια Διοίκηση
Δημόσιες Συμβάσεις
Όλες
Σε ποιά περιοχή;
Δήμος Κω
Δημοτική Κοινότητα Κω
Τοπική Κοινότητα Αντιμάχειας
Τοπική Κοινότητα Καρδάμαινας
Τοπική Κοινότητα Κεφάλου
Τοπική Κοινότητα Ασφενδιού
Τοπική Κοινότητα Πυλίου
Αντιμάχεια
Μαστιχάρι
Καρδάμαινα
Κέφαλος
Καμάρι
Κάμπος
Όνια
Ασφενδιού
Ζηπάρι
Άγιος Δημήτριος
Λαγούδι - Ζια
Λινοπότης
Τιγκάκι
Πυλί
Μαρμάρι
Κως
Όλες
Προσδιόρισε ημερομηνία
2020
2019
2018
2017
2016
Όλα τα έτη
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Όλοι οι μήνες
Δώσε λέξη - κλειδί
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ 2020

Δημοσιεύτηκε : Δευτέρα, 29-06-2020
Κατηγορία/ες : Νέα Γενιά, Περιβάλλον, Ποιότητα Ζωής - Διοικητική Εξυπηρέτηση, Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός, Ανάπτυξη - Δημόσια Έργα - Πολεοδομία, Απασχόληση, Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη, Τουρισμός, Απόδημοι, ΑΜΕΑ
Συνημμένα αρχεία:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ 2020.docx

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμος Κω προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους δημιουργίας, να υποβάλουν αίτηση έως 06/07/2020 στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την ανανέωση υφιστάμενων ή την χορήγηση νέων διοικητικών αδειών για τις θέσεις δραστηριοποίησηςπου έχουν οριστεί με την αριθμ. 181/2017 απόφαση του. Δημ. Συμβ. στα όρια του Δήμου Κω, όπου θα μπορούν να διαθέτουν τα καλλιτεχνήματα και τα χειροτεχνήματά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171 Α΄).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραίτητα να κατέχουν την σχετική βεβαίωση ιδίας δημιουργίας από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς πιστοποίησης για το είδος της δραστηριότητας τους. Η διάρκεια των αδειών είναι για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης αυτών.

Για κάθε σχετική λεπτομέρεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών Ακτή Κουντουριώτη 23 (έμπροσθεν Λιμεναρχείου Κω) τηλ.: 2242025462 για τις θέσεις της Δημοτικής Κοινότητας Κω και στα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων για τις αντίστοιχες θέσεις της χωρικής τους αρμοδιότητας: 1) Ασφενδιού (Ζηπάρι τηλ: 2242360012-13), 2) Πυλίου (τηλ.: 2242041204-41333), 3) Καρδάμαινας (τηλ.: 2242091208), 4) Κέφαλος (τηλ.:2242071208), 5) Αντιμάχεια (τηλ: 2242360161).