Τι ψάχνεις;
Θέμα
Συζήτηση
Συλλογή Υπογραφών
Ψηφοφορία
Ερώτημα προς το Δήμο
Ανακοίνωση
Απόφαση
Όλα
Σε ποιά κατηγορία;
Περιβάλλον
Καθαριότητα
Φωτισμός
Τεχνικά
Πιστοποιητικά
Αστυνόμευση και Άδειες
Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη
Τουρισμός
Απόδημοι
ΑΜΕΑ
Άδειες Κ.Π.Υ.Υ.Ε
Όλες
Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση
Βεβαιώσεις
Δημόσια Διοίκηση
Δημόσιες Συμβάσεις
Όλες
Σε ποιά περιοχή;
Δήμος Κω
Δημοτική Κοινότητα Κω
Τοπική Κοινότητα Αντιμάχειας
Τοπική Κοινότητα Καρδάμαινας
Τοπική Κοινότητα Κεφάλου
Τοπική Κοινότητα Ασφενδιού
Τοπική Κοινότητα Πυλίου
Αντιμάχεια
Μαστιχάρι
Καρδάμαινα
Κέφαλος
Καμάρι
Κάμπος
Όνια
Ασφενδιού
Ζηπάρι
Άγιος Δημήτριος
Λαγούδι - Ζια
Λινοπότης
Τιγκάκι
Πυλί
Μαρμάρι
Κως
Όλες
Προσδιόρισε ημερομηνία
2020
2019
2018
2017
2016
Όλα τα έτη
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Όλοι οι μήνες
Δώσε λέξη - κλειδί
 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Δημοσιεύτηκε : Δευτέρα, 25-05-2020
Κατηγορία/ες : Νέα Γενιά, Περιβάλλον, Ποιότητα Ζωής - Διοικητική Εξυπηρέτηση, Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός, Ανάπτυξη - Δημόσια Έργα - Πολεοδομία, Απασχόληση, Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη, Τουρισμός, Απόδημοι, ΑΜΕΑ
Συνημμένα αρχεία:
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)-1.docx
ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΣ ΨΥ-1.pdf
ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΣ ΩΦΠΩΩΛΕ-ΖΦ2-1.pdf
ΑΔΑΜ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΣ.pdf
ΑΔΑΜ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΣ-1.pdf
ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΣ ΨΥ-1.pdf
Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με Α.Α.Σ. 91529 ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κω».Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 09/06/2020 και η ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών είναι στις 15/06/2020 στις 10:00 π.μ.