Τι ψάχνεις;
Θέμα
Συζήτηση
Συλλογή Υπογραφών
Ψηφοφορία
Ερώτημα προς το Δήμο
Ανακοίνωση
Απόφαση
Όλα
Σε ποιά κατηγορία;
Περιβάλλον
Καθαριότητα
Φωτισμός
Τεχνικά
Πιστοποιητικά
Αστυνόμευση και Άδειες
Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη
Τουρισμός
Απόδημοι
ΑΜΕΑ
Άδειες Κ.Π.Υ.Υ.Ε
Όλες
Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση
Βεβαιώσεις
Δημόσια Διοίκηση
Δημόσιες Συμβάσεις
Όλες
Σε ποιά περιοχή;
Δήμος Κω
Δημοτική Κοινότητα Κω
Τοπική Κοινότητα Αντιμάχειας
Τοπική Κοινότητα Καρδάμαινας
Τοπική Κοινότητα Κεφάλου
Τοπική Κοινότητα Ασφενδιού
Τοπική Κοινότητα Πυλίου
Αντιμάχεια
Μαστιχάρι
Καρδάμαινα
Κέφαλος
Καμάρι
Κάμπος
Όνια
Ασφενδιού
Ζηπάρι
Άγιος Δημήτριος
Λαγούδι - Ζια
Λινοπότης
Τιγκάκι
Πυλί
Μαρμάρι
Κως
Όλες
Προσδιόρισε ημερομηνία
2021
2020
2019
2018
2017
Όλα τα έτη
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Όλοι οι μήνες
Δώσε λέξη - κλειδί
 

23η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ(2η)

Δημοσιεύτηκε : Πέμπτη, 19-12-2019
Κατηγορία/ες : Νέα Γενιά, Περιβάλλον, Ποιότητα Ζωής - Διοικητική Εξυπηρέτηση, Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός, Ανάπτυξη - Δημόσια Έργα - Πολεοδομία, Απασχόληση, Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη, Τουρισμός, Απόδημοι, ΑΜΕΑ
Συνημμένα αρχεία:
2019 12 20 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23ΗΣ _2η ΤΑΚΤΙΚΗ_ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.docx

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΤΙΣ20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 18:00, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1) Τιμητική βράβευση του παγκόσμιου βετεράνου Πρωταθλητή συμπατριώτη μας κ. Κωνσταντίνου Χατζηεμμανουήλ.

2) Έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Κω (ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ) έτους 2020. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).

3) Αποδοχή Επιχορήγησης & Προγραμματισμός προμήθειας απορριμματοφόρου στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 83448/22-11-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών που αφορά στην Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ - Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

4) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 257/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αποδοχή του συνόλου του προϋπολογισμού της πράξης: «Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στο Δήμο της Κω» με Κωδικό ΟΠΣ 5035333 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

5) Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης µε τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Κω» στο πλαίσιο της υπ’. αριθμ. 29878/18-04-2019 Πρόσκλησης IX του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

6) Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κω», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 29816/18-04-2019 Πρόσκλησης VIII του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

7) Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Δήμου Κω για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 31630/28-6-2018 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

8) Έγκριση μελέτης «Ανακατασκευή σταδίου “ΦΙΛΗΝΟΣ”», (Α.Μ.: 44/2019). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

9) Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κω», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2225/14-01-2019 Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

10) Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κω», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 42256/3-6-2019 Πρόσκλησης Χ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

11) Έγκριση μελέτης «Αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του πρώην 2ου Νηπιαγωγείου Κω (μεταξύ οδών Κλεοπάτρας και Πεισάνδρου). (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

12) Λήψη απόφασης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: Υποδομές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 3274/20-9-2019 (ΝΑΙΓ96) με κωδικό ΟΠΣ:3907 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νοτίου Αιγαίου 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας 3 «Βελτίωση Βασικών Υποδομών». (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Κασσιώτη Γεωργία).

13) Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Τουριστικής Προβολής Δήμου Κω έτους 2020. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού κ. Μανιάς Βασίλειος).

14) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΩ”. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

15) Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: “Εφαρμογή ρυμοτομικού στην περιοχή του 1ου Γυμνασίου Κω”, (Α.Μ. 06/2018). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

16) Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: “Βελτίωση βατότητας οδών εισόδου πόλης”, (Α.Μ. 08/2018). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

17) Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Εφαρμογή Ρυμοτομικού Σχεδίου στην περιοχή Επέκτασης (Λάμπη - Λαγκάδα - Πλατάνι), (Α.Μ. 10/2017). (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

18) Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙΟΥ (Ο.Τ. 47), (Α.Μ.: 25/2018)”. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

19) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων Δήμου Κω έτους 2020. (Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

20) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Μητρώου Αρρένων Δήμου Κω έτους 2020. (Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

21) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων Δήμου Κω έτους 2020. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

22) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Δήμου Κω έτους 2020. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

23) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Κω έτους 2020. (Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

24) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Εκτίμησης για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση & μίσθωση ακινήτων Δήμου Κω έτους 2020. (Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).

25) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση & μίσθωση ακινήτων Δήμου Κω έτους 2020. (Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καλλούδης Ιωάννης).