Τι ψάχνεις;
Θέμα
Συζήτηση
Συλλογή Υπογραφών
Ψηφοφορία
Ερώτημα προς το Δήμο
Ανακοίνωση
Απόφαση
Όλα
Σε ποιά κατηγορία;
Περιβάλλον
Καθαριότητα
Φωτισμός
Τεχνικά
Πιστοποιητικά
Αστυνόμευση και Άδειες
Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη
Τουρισμός
Απόδημοι
ΑΜΕΑ
Άδειες Κ.Π.Υ.Υ.Ε
Όλες
Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση
Βεβαιώσεις
Δημόσια Διοίκηση
Δημόσιες Συμβάσεις
Όλες
Σε ποιά περιοχή;
Δήμος Κω
Δημοτική Κοινότητα Κω
Τοπική Κοινότητα Αντιμάχειας
Τοπική Κοινότητα Καρδάμαινας
Τοπική Κοινότητα Κεφάλου
Τοπική Κοινότητα Ασφενδιού
Τοπική Κοινότητα Πυλίου
Αντιμάχεια
Μαστιχάρι
Καρδάμαινα
Κέφαλος
Καμάρι
Κάμπος
Όνια
Ασφενδιού
Ζηπάρι
Άγιος Δημήτριος
Λαγούδι - Ζια
Λινοπότης
Τιγκάκι
Πυλί
Μαρμάρι
Κως
Όλες
Προσδιόρισε ημερομηνία
2019
2018
2017
2016
2015
Όλα τα έτη
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Όλοι οι μήνες
Δώσε λέξη - κλειδί
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ 1/2019

Δημοσιεύτηκε : Παρασκευή, 12-04-2019
Κατηγορία/ες : Νέα Γενιά, Περιβάλλον, Ποιότητα Ζωής - Διοικητική Εξυπηρέτηση, Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός, Ανάπτυξη - Δημόσια Έργα - Πολεοδομία, Απασχόληση, Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη, Τουρισμός, Απόδημοι, ΑΜΕΑ
Συνημμένα αρχεία:
6ΔΨΤΟΞΓΥ-ΘΨ3 ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 701.pdf
6ΟΒΑΟΞΓΥ-71Ζ 705 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ.pdf
6ΘΡΖΟΞΓΥ-9ΨΤ 708 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ.pdf
6111ΟΞΓΥ-ΟΚ3 704 ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.pdf
66Β2ΟΞΓΥ-ΔΛΠ 701 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ.pdf
6076ΟΞΓΥ-Ξ87 706 ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.pdf
ΩΩ1ΣΟΞΓΥ-ΡΟΞ 707 ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.pdf
ΩΔΨΓΟΞΓΥ-6Θ7 708 ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.pdf
ΩΑΑ2ΟΞΓΥ-ΑΒΙ 703 ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.pdf
6Γ40ΟΞΓΥ-ΨΣ8 703 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ.pdf
ΩΦΣΨΟΞΓΥ-7ΚΒ 702 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ.pdf
7ΜΑ8ΟΞΓΥ-6ΓΩ 702 ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.pdf
ΩΧ2ΑΟΞΓΥ-ΤΟΟ 705 ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ.pdf
6ΩΒΩΟΞΓΥ-ΚΜΜ 704 ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ.pdf
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ 1/2019