Τι ψάχνεις;
Θέμα
Συζήτηση
Συλλογή Υπογραφών
Ψηφοφορία
Ερώτημα προς το Δήμο
Ανακοίνωση
Απόφαση
Όλα
Σε ποιά κατηγορία;
Περιβάλλον
Καθαριότητα
Φωτισμός
Τεχνικά
Πιστοποιητικά
Αστυνόμευση και Άδειες
Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη
Τουρισμός
Απόδημοι
ΑΜΕΑ
Άδειες Κ.Π.Υ.Υ.Ε
Όλες
Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση
Βεβαιώσεις
Δημόσια Διοίκηση
Δημόσιες Συμβάσεις
Όλες
Σε ποιά περιοχή;
Δήμος Κω
Δημοτική Κοινότητα Κω
Τοπική Κοινότητα Αντιμάχειας
Τοπική Κοινότητα Καρδάμαινας
Τοπική Κοινότητα Κεφάλου
Τοπική Κοινότητα Ασφενδιού
Τοπική Κοινότητα Πυλίου
Αντιμάχεια
Μαστιχάρι
Καρδάμαινα
Κέφαλος
Καμάρι
Κάμπος
Όνια
Ασφενδιού
Ζηπάρι
Άγιος Δημήτριος
Λαγούδι - Ζια
Λινοπότης
Τιγκάκι
Πυλί
Μαρμάρι
Κως
Όλες
Προσδιόρισε ημερομηνία
2020
2019
2018
2017
2016
Όλα τα έτη
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Όλοι οι μήνες
Δώσε λέξη - κλειδί
 

Ανακοίνωση 28/03/2019 Δήμου Κω για την χρήση Κοινόχρηστων Χώρων

Δημοσιεύτηκε : Πέμπτη, 28-03-2019
Κατηγορία/ες : Νέα Γενιά, Περιβάλλον, Ποιότητα Ζωής - Διοικητική Εξυπηρέτηση, Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός, Ανάπτυξη - Δημόσια Έργα - Πολεοδομία, Απασχόληση, Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη, Τουρισμός, Απόδημοι, ΑΜΕΑ
Συνημμένα αρχεία:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΧ 2019.docx
ΑΙΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΣΤΑΝΤ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ -2019.doc

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Κω ανακοινώνει ότι όσοι δημότες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κοινόχρηστο χώρο εντός του έτους 2019, έχουν υποχρέωση πριν κάνουν χρήση να υποβάλλουν στον Δήμο αίτηση έως 30-04-2019 για να τους χορηγηθεί άδεια, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, και σε κάθε περίπτωση για τις εποχιακές επιχειρήσεις πριν την ημερομηνία χρήσης του κοινόχρηστου χώρου.

Η άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου χορηγείται είτε με εφάπαξ εξόφληση του τέλους χρήσης είτε με την καταβολή της πρώτης δόσης (Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κω 256/30-06-2015 και 6/27-01-2012 όπως ισχύει) και ως εξής :

Α)Για ποσό έως 1.200,00€ σε δύο(2) ισόποσες δόσεις:

1η)έως 31-05-2019 και 2η) έως 31-07-2019

Β)Για ποσό από 1.201,00€ και έως 1.600,00€ σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις :

1η)έως 31-05-2019, 2η) έως31-07-2019 και 3η) έως 31-08-2019

Γ)Για ποσά από 1.601,00€ και άνω σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις :

1η)έως 31-05-2019, 2η) έως31-07-2019, 3η) έως31-08-2019 και 4η) έως 30-09-2019

Οι ανωτέρω προθεσμίες είναι δεσμευτικές. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι ανωτέρω προθεσμίες πληρωμής των δόσεων η άδεια ανακαλείται, επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης, και το ποσό που ήδη έχει καταβληθεί εκπίπτει υπέρ του Δήμου.

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι για να χρησιμοποιήσουν Κοινόχρηστο Χώρο για οποιαδήποτε δραστηριότητα, καταθέτουν αίτηση και προκαταβάλλουν το ποσό των εκατό ευρώ (100,00€), το οποίο θεωρείται ως η ελάχιστη χρέωση γιακατάληψη Κ.Χ το οποίο συμψηφίζεται στο συνολικό τέλος χρήσης.

Το ΕΝΤΥΠΟ της αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βρίσκεται αναρτημένοστην ιστοσελίδα του Δήμου Κω www.kos.gov.gr. Για κάθε πληροφορία και παραλαβή εντύπων αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών Δήμου Κω επί της Ακτής Κουντουριώτη 23 και στις Δημοτικές Κοινότητες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 1. Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών 22420 25462

2. Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού 22423 60013

3. Δημοτική Κοινότητα Πυλίου 22420 41204

4. Δημοτική Κοινότητα Αντιμάχειας 22423 60161

5. Δημοτική Κοινότητα Καρδάμαινας 22420 91137

6. Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου 22420 71208

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Κω ανακοινώνει ότι όσοι δημότες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κοινόχρηστο χώρο εντός του έτους 2019, έχουν υποχρέωση πριν κάνουν χρήση να υποβάλλουν στον Δήμο αίτηση έως 30-04-2019 για να τους χορηγηθεί άδεια, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις, και σε κάθε περίπτωση για τις εποχιακές επιχειρήσεις πριν την ημερομηνία χρήσης του κοινόχρηστου χώρου.

Η άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου χορηγείται είτε με εφάπαξ εξόφληση του τέλους χρήσης είτε με την καταβολή της πρώτης δόσης (Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κω 256/30-06-2015 και 6/27-01-2012 όπως ισχύει) και ως εξής :

Α)Για ποσό έως 1.200,00€ σε δύο(2) ισόποσες δόσεις:

1η)έως 31-05-2019 και 2η) έως 31-07-2019

Β)Για ποσό από 1.201,00€ και έως 1.600,00€ σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις :

1η)έως 31-05-2019, 2η) έως31-07-2019 και 3η) έως 31-08-2019

Γ)Για ποσά από 1.601,00€ και άνω σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις :

1η)έως 31-05-2019, 2η) έως31-07-2019, 3η) έως31-08-2019 και 4η) έως 30-09-2019

Οι ανωτέρω προθεσμίες είναι δεσμευτικές. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι ανωτέρω προθεσμίες πληρωμής των δόσεων η άδεια ανακαλείται, επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα αυθαίρετης κατάληψης, και το ποσό που ήδη έχει καταβληθεί εκπίπτει υπέρ του Δήμου.

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι για να χρησιμοποιήσουν Κοινόχρηστο Χώρο για οποιαδήποτε δραστηριότητα, καταθέτουν αίτηση και προκαταβάλλουν το ποσό των εκατό ευρώ (100,00€), το οποίο θεωρείται ως η ελάχιστη χρέωση γιακατάληψη Κ.Χ το οποίο συμψηφίζεται στο συνολικό τέλος χρήσης.

Το ΕΝΤΥΠΟ της αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βρίσκεται αναρτημένοστην ιστοσελίδα του Δήμου Κω www.kos.gov.gr. Για κάθε πληροφορία και παραλαβή εντύπων αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών Δήμου Κω επί της Ακτής Κουντουριώτη 23 και στις Δημοτικές Κοινότητες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 1. Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών 22420 25462

2. Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού 22423 60013

3. Δημοτική Κοινότητα Πυλίου 22420 41204

4. Δημοτική Κοινότητα Αντιμάχειας 22423 60161

5. Δημοτική Κοινότητα Καρδάμαινας 22420 91137

6. Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου 22420 71208

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω