Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναζήτηση
Κεντρική
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Πολίτης
Επιχείρηση
Υπάλληλος
Δήμος
Δήμαρχος
  
Δήμος Κω > ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ > Announcements > Δελτίο τύπου 14/09/2020 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου  

Announcements: Δελτίο τύπου 14/09/2020 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Title

Δελτίο τύπου 14/09/2020 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Body

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω αύριο Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 13.00, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ,

όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ. 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 και του αρθρ. 10 παρ. 1 της 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ-55 Α/11-3-2020) “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων & Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19)”, η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α') , και εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3131/Β/28-07-2020),

με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη:

  • Ορισμός εκπροσώπου σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις (Τακτικές και Έκτακτες) του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αιγαίου ΑΕ (ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου ΑΕ).

Γραφείο Τύπου

Summary

Δελτίο τύπου 14/09/2020 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

PublishDate

14/9/2020 

insertImage

 

Signator

 

Categories

Νέα Γενιά; Περιβάλλον; Ποιότητα Ζωής - Διοικητική Εξυπηρέτηση; Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός; Ανάπτυξη - Δημόσια Έργα - Πολεοδομία; Απασχόληση; Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη; Τουρισμός; Απόδημοι; ΑΜΕΑ 

Oikismoi

 

Ypiresia

 

Kind

Δελτίο Τύπου 

DecisionKind

Νόμος 

NoOfPraktikou

 

Year

 

DiavgeiaCategories

 

ADA

 

DiavgeiaDate

 

FEK

 

NoOfDesicion

 

Epitropi

Δήμος 

NoOfAnnouncement

 
Συνημμένα
2020 9 14 ΔΤ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.docx    
Δημιουργήθηκε στις 15/9/2020 12:10 μμ  από τον admin 
Τελευταία τροποποίηση στις 15/9/2020 12:10 μμ  από τον admin