Τι ψάχνεις;
Θέμα
Συζήτηση
Συλλογή Υπογραφών
Ψηφοφορία
Ερώτημα προς το Δήμο
Ανακοίνωση
Απόφαση
Όλα
Σε ποιά κατηγορία;
Περιβάλλον
Καθαριότητα
Φωτισμός
Τεχνικά
Πιστοποιητικά
Αστυνόμευση και Άδειες
Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη
Τουρισμός
Απόδημοι
ΑΜΕΑ
Άδειες Κ.Π.Υ.Υ.Ε
Όλες
Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση
Βεβαιώσεις
Δημόσια Διοίκηση
Δημόσιες Συμβάσεις
Όλες
Σε ποιά περιοχή;
Δήμος Κω
Δημοτική Κοινότητα Κω
Τοπική Κοινότητα Αντιμάχειας
Τοπική Κοινότητα Καρδάμαινας
Τοπική Κοινότητα Κεφάλου
Τοπική Κοινότητα Ασφενδιού
Τοπική Κοινότητα Πυλίου
Αντιμάχεια
Μαστιχάρι
Καρδάμαινα
Κέφαλος
Καμάρι
Κάμπος
Όνια
Ασφενδιού
Ζηπάρι
Άγιος Δημήτριος
Λαγούδι - Ζια
Λινοπότης
Τιγκάκι
Πυλί
Μαρμάρι
Κως
Όλες
Προσδιόρισε ημερομηνία
2019
2018
2017
2016
2015
Όλα τα έτη
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Όλοι οι μήνες
Δώσε λέξη - κλειδί
 
 • Γερασκλής Δαυίδ

  gerasklis.jpg

  Οικογενειακή κατάσταση:
  Ονομάζομαι Δαυίδ Ιωάννου Γερασκλής. Γεννήθηκα στην Αθήνα στις 11
  Μαίου 1969. Είμαι παντρεμένος με την Θεμελίνα Χουρδά και έχω τρία
  παιδιά .
  Εμπειρία
  ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ --- 1995-2012
  Εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας Τοπογράφος Μηχανικός από το
  1994 μέχρι και σήμερα. Έχω ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με κτηματογραφή-
  σεις, μελέτες οδοποιίας, μελέτες υδραυλικών έργων και με την επίβλεψη
  οικοδομικών έργων μεγάλης κλίμακας. Έχω μελετητικό πτυχίο Α‘ Τάξης
  στις κατηγορίες 13 (Μελέτες Υδραυλικών Έργων) και 16 (Τοπογραφικές Με-
  λέτες).
  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ --- 2007-2010
  Από το 2007 μέχρι και το 2010 υπηρέτησα ως Αντιδήμαρχος του Δήμου της
  Κω με αρμοδιότητα τα ζητήματα περιβάλλοντος , τις ΑΠΕ και τα
  χρηματοδοτούμενα, από εθνικούς και ευρωπαικούς, πόρους έργα.
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΩ --- 2007-2010
  Από το 2007 μέχρι και το 2010 έχοντας τη θέση του Αντιπροέδρου του
  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω, ασχολήθηκα με ζητήματα προώθησης
  του θαλάσσιου τουρισμού και ειδικότερα της κρουαζιέρας. Επίσης ασχο-
  λήθηκα με επιτυχία στην πιστοποίηση του λιμένα της Κω σύμφωνα με τον
  κώδικα ασφάλειας ISPS και την λειτουργία εγκεκριμένου συστήματος
  παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου από τα
  πλοία. Το ίδιο διάστημα απέκτησα σημαντική εμπειρία στον σχεδιασμό και
  την υλοποίηση λιμενικών έργων.
  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ---2007-2010
  Ως αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων νήσου
  Κω παρακολούθησα την κατασκευή του ΧΥΤΑ ν. Κω ο οποίος ολοκληρώ-
  θηκε εμπρόθεσμα και σύμφωνα με όλες τις προδιαγραφές. Επίσης το ίδιο
  διάστημα απέκτησα σημαντική εμπειρία σε όλα τα ζητήματα διαχείρισης
  στερεών αποβλήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην ανακύκλωση.
  Εκπαίδευση
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , Τμήμα Αγρονόμων και
  Τοπογράφων Μηχανικών 1987-1992. ( Διπλωματική στα Γεωγραφικά
  Συστήματα Πληροφοριών)
  Ικανότητες
  Γνωρίζω άριστα Αγγλικά και μέτρια Γερμανικά. Χειρίζομαι άριστα Η/Υ και
  λογισμικό (εξειδικευμένο και τύπου microsoft office). Έχω αρκετά καλή
  επικοινωνία καθώς και την ικανότητα συνεργασίας με μεμονωμένα άτομα
  ή ομάδες.


  Δαυίδ Ιωάν. Γερασκλής